الکساندر (سمت چپ) و توماس هر یک به ترتیب به تحمل ۶ و ۷ سال زندان محکوم شدند

افرادی که با یک حمله‌ی مرگبار در میدان ترافلگار لندن موجب مرگ یان بینهام ۶۲ ساله شده ‌بودند، سرانجام محکوم به تحمل زندان شدند. این دو پس از ادای عبارات همجنسگراستیز به آقای بینهام حمله کرده بودند.

در سپتامبر ۲۰۰۹ ابتدا جوئل الکساندر ۲۰ ساله به او مشت زده، سپس رابی توماس ۱۹ ساله  تا مرز بیهوشی آقای بینهام به او لگد می‌زده است. این دو به ترتیب به دلیل حمله از روی نفرت همجنسگراستیزانه می‌بایست ۶ و ۷ سال را در زندان سپری کنند.

رابی توماس با صدای بلند جیغ زده و کلمه‌ی “فگت” را به کار برده است.(کلمه‌ای توهین‌آمیز که بر علیه همجنسگرایان استفاده می‌شود.) و زمانی که آقای بینهام با ضربه‌ی الکساندر به روی زمین افتاده بوده، با لبخند گفته “کارش را تمام کن”.

آقای بینهام ۱۸ روز پس از این حمله فوت کرد. پلیس خون او را بر روی کیف دستی و کفش‌های باله رابی توماس که هنگام حمله به آقای بینهام به پا داشته را یافته است.

به نظر می‌رسد که توماس در هنگام حمله نوشیدنی الکی مصرف نموده بوده. قاضی ریچارد هاوکینگ، توماس را به دلیل حمله‌ای که موجب مرگ آقای بینهام شده سرزنش کرده و گفت: این حمله‌ای فکر نشده و و ارتکاب خشونت در هنگام مستی در فضای عمومی بوده است.

به نظر می‌رسد که ضربه‌ی الکساندر موجب اصابت سر قربانی با پیاده‌رو و در نهایت موجب ضایعه و سکته مغزی منجر به مرگ او شده است.

توماس پیشتر نیز سابقه‌ی رفتار خشونت‌امیز داشته است. وی در سال ۲۰۰۷ زمانی که تنها ۱۵ سال داشت در نزدیکی همین محل به یک راننده اتوبوس حمله کرده بود.

بن سامیراسکیل رئیس یک انجمن حقوق همجنسگرایان اظهار داشته: ما از افزایش حکم زندان رابی توماس برای این قتل وحشتناک  و شناخته شدن آن به عنوان (حمله) همجنسگراستیزانه استقبال می‌کنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com