فراخوان به ثبت و پیگیری شکایت از دولت ایران نزد سازمان جهانی کار و سازمان ملل متحد مبنی بر نقض حقوق بدیهی کارگری توسط جمهوری اسلامی ایران و نقض حقوق اولیه ای مانند، تحصن، تشکل، اعتراض، اعتراض، تجمع و آزادی بیان و عقیده، و اقدام مکرر در شکنجه و آزار و اذیت آقایان اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز خانم سپیده قلیان و همچنین خواست آزادی بی قید و شرط پروین محمدی و جعفر عظیم زاده

***

 

⭕️هشدار! اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تحت فشار برای اعتراف اجباری مجدد و سپردن تعهدنامه و ندامت نامه

به کارگران، تشکل های کارگری، رسانه ها و نهادهای حقوق بشری در ایران و جهان!

پس از پخش فیلمی از اعترافات اجباری چند تن از کارگران هفت تپه، که برای سرکوب کارگران و خاموش کردن صدای حق طلبی مطالبات کارگران هفت تپه و تهمت زدن به نمایندگان کارگری انجم شد و در عوض با انزجار کارگران هفت تپه و افکار عمومی مواجه شد، مجددا اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت تپه و خانم قلیان توسط نیروهای امنیتی و با توحش و خشونت دستگیر شدند. همچنین در همان روزها، یک شهروند به نام خانم سپیده قلیان که از مطالبات کارگران هفت تپه دفاع کرده بود مجددا بازداشت شده است. آقای علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در دوره بازداشت تحت فشار قرار گرفت به نحوی که اکنون به طور اضطراری و با مرخصی پزشکی تحت مداوای قلب آسیب دیده خود است؛ همچنین چند تن از مدافعان کارگران هفت تپه، مانند آقایان محمدی فر و امیر قلی و خانم الهیاری کماکان در بازداشت و تحت فشار هستند.

همگی میدانیم که اسماعیل بخشی نماینده ما کارگران هفت تپه و خانم قلیان از حامیان کارگری در زمان بازداشت تحت شکنجه و فشار بودند. مقامات قضائی و امنیتی ایران به جای بررسی شکایت آقای بخشی و مجازات افرادی که وی را شکنجه کرده بودند، خود آقای بخشی را مجددا دستگیر کرد و تحت فشار قرار داد و همیمنطور خانم قلیان که تنها قسمت هایی از آزار و اذیت انجام شده بر خود را بازگو کرده بود را نیز دستگیر کرد. ما مطلعیم که این دو نفر هم اکنون تحت فشار شدید هستند تا از آگاهی گری درباره شکنجه اعلام پشیمانی کنند؛ مطلعیم که در روزهای گذشته و در زمان بازداشت مجدد از آنها خواسته شده تا آنها به دروغ و به اجبار و جلوی دوربین اعتراف کنند که شکنجه ای در کار نبوده و به دروغ اعتراف کنند که تمامی این موارد توسط به اصطلاح معاندین و رسانه های مخالف نظام به آنها دیکته شده بوده است. ما مطلعیم که در دوره بازداشت دوم و اکنون، آنها تحت فشار شدید برای اظهار پشیمانی و سپردن تعهد نامه های مکتوب متعدد علیه خود هستند. مطلعیم که از سوی نهادهای مختلف قضائی و امنیتی علیه آنها شکایت شده و اتهامات واهی جدید به آنها زده اند. تمامی این موارد تنها و تنها برای خاموش کردن صدای حق طلبی و مبارزات مسالمت آمیز و قانونی ما کارگران هفت تپه و در راستای حمایت از دزدان و اختلاس گران انجام گرفته است. البته قابل ذکر است که ما به هیچ وجه از دفاع از این دوستان دست برنداشته و چنانچه تا روز چهارشنبه ٢۴ بهمن، اسماعیل بخشی و خانم قلیان آزاد نشوند اقدامات دیگری را در دستور کار قرار خواهیم داد که متعاقبا در مورد آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.

بدینوسیله ما از تشکلات کارگری، رسانه ها و نهادهای حقوق بشری در ایران و جهان درخواست داریم، این متن ما را به عنوان شکایت ما نزد سازمان جهانی کار، تشکلات جهانی کارگری و سازمان ملل متحد ثبت و پیگیری کنند. شکایت ما مشخصا به این علل از دولت ایران انجام میگیرد: نقض حقوق بدیهی کارگری توسط جمهوری اسلامی ایران و نقض حقوق اولیه ای مانند، تحصن، تشکل، اعتراض، اعتراض، تجمع و آزادی بیان و عقیده، و اقدام مکرر در شکنجه و آزار و اذیت آقایان اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز خانم سپیده قلیان و نیز حامیان کارگری مانند آقایان محمدی فر، امیر قلی و خانم ساناز الهیاری که از مطالبات ما کارگران هفت تپه دفاع کرده اند. از تمامی فعالین کارگری، حقوق بشری و رسانه ها تقاضا داریم که ضمن ترجمه این شکایت نامه ، آن را در نهادهای ذیربط ثبت کنند و شکایت ما را از طرق لازم پیگیری کنند. در صورت اعلام نیاز، مستندات لازم برای ضمیمه شدن به پرونده این شکایت را متعاقبا به عزیزانی که پیگیر شکایت خواهند بود ارسال خواهیم کرد.

ما خواهان اعمال فشار و گشودن پرونده علیه دولت ایران درباره نقض این حقوق کارگری هستیم؛ ما قویا خواهان پایان دادن به اعمال فشار به اسماعیل بخشی و خانم قلیان برای اعتراف اجباری مجدد و تعهدهای اجباری هستیم؛ ما خواهان آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی و خانم قلیان و مختومه کردن پرونده های گشوده شده علیه آنها و نیز علیه آقایان علی نجاتی، محمد خنیفر و مهدی قلیان هستیم.

جمعی از کارگران هفت تپه- دوشنبه ٢٢ بهمن ١٣٩٧
انتشار توسط: کانال مستقل کارگران هفت تپه

⬆️فوری! فراخوان به ثبت و پیگیری شکایت از دولت ایران نزد سازمان جهانی کار و سازمان ملل متحد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…پروین محمدی و جعفر عظیم زاده باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند

ما دستگیری دو تن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، خانم پروین محمدی و آقای جعفر عظیم زاده را قویا محکوم میکنیم. جعفر عظیم زاده قبلا به علت فعالیت کارگری به چند سال حبس محکوم شده و خانم پروین محمدی هم در روزهای قبل به دلیل فعالیت های کارگری بازداشت شده است.

دستگیری کارگران و فعالین کارگری باید متوقف شود. هیچ فردی نباید به خاطر ابراز عقاید خودش دستگیر شود؛ هیچ کارگری نباید برای دفاع از اعتراضات و مطالبات کارگری، احضار، دستگیر و زندانی شود. جعفر عظیم زاده و پروین محمدی، فعال کارگری هستند و دزد و اختلاسگر نیستند که دستگیرشان کرده اند؛ آنها در زمینه مسایل و مطالبات کارگری فعال بوده اند و جایشان در زندان نیست. دزدان و اختلاس گران آزادند و کارگران و فعالین کارگری سرکوب میشوند. پروین محمدی و جعفر عظیم زاده با روش و باور خودشان به مسایل کارگری پرداخته اند و مرتکب هیچ جرمی نشده اند.

اینکه اتحادیه آزاد، خانم پروین محمدی و یا جعفر عظیم زاده چه روش هایی در رابطه با مسایل کارگری داشته و اینکه درباره مسایل ما کارگران هفت تپه چه گفته اند و چه کرده اند موضوعی است جداگانه و ما هر وقت که صلاح باشد به اندازه لازم و کافی، نقد یا اعتراضمان را اعلام خواهیم کرد و به این موارد خواهیم پرداخت؛ اما اکنون و در زمانی که این دو فعال کارگری در بازداشت-حبس هستند، هیچ موضوع و اختلافی باعث نمیشود که ما علیه دستگیری این فعالین کارگری قویا و بدون قید و شرط اعتراض نکنیم.

ما قویا خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری پروین محمدی و جعفر عظیم زاده و سایر کارگران و فعالین کارگری دربند و منجمله اسماعیل بخشی( از اعضای سندیکای کارگران هفت تپه) و خانم سپیده قلیان هستیم. ما همچنین خواهان مختومه شدن پرونده ی مفتوحه علیه آقای نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هستیم.

♦️کانال مستقل کارگران هفت تپه-٢٢ بهمن ١٣٩٧

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)