من سفیده سامی به همراه مادرم فرنگیس نمازی مدت سه ماه هست که روی نمایشگاهی با عنوان “ دستاوردهای انقلاب اسلامی “ کار می‌کنیم. در مدتی که در نروژ هستیم وقتی با نروژی هایی که میشناسم در مورد قوانین حاکم و یا طرز برخورد رژیم جمهوری اسلامی با مردم، صحبت می‌کردم با ناباوری نگاهمان می‌کردند، پس تصمیم گرفتم که در آستانه سالروز انقلاب ۵۷ اعتراضم را به ناعدالتی و قوانین ضد بشری که توسط رژیم حاکم اعمال می‌شود به شکلی قابل لمس تا جایی که از دستم بر می‌آید به نمایش بگذارم. و هدف اصلی من از این نمایشگاه نشان دادن ابعادی از سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال مردم ایران است، که اکثریت مردم کشورهای دیگر از آن بی خبر هستند و همینطور اینکه چرا ایرانیان مجبور به مهاجرت می‌شوند. در این راستا به موضوع سرکوب دگر اندیشان و روشن فکران، نادیده گرفتن حقوق زنان، فقر و عواقب آن، ترویج خرافات، غارت اموال عمومی و فروش آن به کشورهای دیگر و اعدام در ملا عام، پرداخته‌ام. قدم بعدی، نمایش این نمایشگاه در شهرهای مختلف نروژ و سپس دیگر کشورهای اروپایی است و از ایرانیان مقیم نروژ و یا کشورهای دیگر میخواهیم که با هنر اعتراضی خود به این کمپین بپیوندد.

ببینید:

در همین زمینه:

برگزاری نمایشگاه ” دستاوردهای انقلاب اسلامی “

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)