خدا باورها،
مومنین ریا کار بی ریا
اصل و نسب دارها !
می بینمتان از دور
بروید به جهنمی که خودتان ساختید
بروید به درک!
بروید زیر زمین خونه خودتان
بروید یک دشت دور “چاه چمکران”. هر کجا، فقط گم شوید
چون قصه های هست که در آن زندگی ست
سندی برای جانی بودنتان و مدرکی برای پوچی دینان
بروید به درک ، چون ما می خواهیم زندگی کنیم
هر آنچه که زیباست و در آن لطافت هست
مثل گل ، مثل عطر ، مثل شراب
مثل عشق( جنگ دو لب در اوج مستی )
مثل باغ پر گل
قدم زدن با نازنین دلبر و قه قا خندیدن
مومنین خدا باور
بروید به درک
هر کجا شما باشید آنجا شوم است
پر از فاحشه های مغزیست
پر از دزدهای بی وجدان
پر از دروغ و ریا
پر از جانی
پر از خطا
بروید به درک ای جانیان اصل و نسب دار
مومنین ریا کار و بی ریا،
فقط گم شوید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)