در واقع انقلاب۵٧ انفجار نور نبود،سقوط آزاد به اعماق تاریکی بود!
شروع دوره ی اختناق بود،یگانگی با ارتجاع و ابتذال بود،
به بیانی دیگر با استفاده از عبارت “انفجار نور” سعی کردند معنای “نور” را به گند بکشند،
بی گمان منظورشان همین بوده و بس!
اگر بخواهیم عملکرد رژیم حاکم بر ایران را به صورت خلاصه توصیف کنیم،گمان میکنم #چهل_سال_شکست برازنده ترین تعریف باشد؛
اگر این برهه ی متعفن در تاریخ ایران را موشکافی کنیم چیزی جز تنزل،پلیدی و هبوط نمیبینیم،
۴٠سال تبعیض،۴٠سال دروغ،۴٠سال سانسور،۴٠سال عقبگرد،۴٠سال نزول،۴٠سال فساد سیستماتیک،۴٠سال قتل و اعدام،۴٠سال سرکوب منتقدان و مخالفان،۴٠سال رنج و عذاب و سختی،۴٠سال اسلامیزه سازی باورها،۴٠سال خفقان و ترس و سرکوب،۴٠سال دشمنی و کینه و جنگ،۴٠سال فقیرتر شدن فقیر و غنی تر شدن غنی،۴٠سال بدون آزادی،بدون حق انتخاب،بدون امید،بدون بهانه ای برای شادی،
همنشین شدیم با حزن و اندوه، و سکوت کردیم..
حالا شاید وقت انتخاب باشد!نباید در گذشته زیست،هر چه که بود،هر چه که شد،در گذشته بود!ما اکنون در “حال”باید تغییری ایجاد کنیم،
با افسانه سازی از دوران طلایی ایران قبل از به روی کار آمدن آخوندها مشکل حال و آینده ی ما برطرف نمیشود؛
باید اقدامی عملی صورت گیرد،باید تفکرات و تئوری ها از عالم خیال به عالم واقعیت بیایند،
باید کف خیابانها فریاد زد تا صدایمان برای تحولخواهی و حتی براندازی شنیده شود،
برای تغییر باید تلاش کرد،باید تاوان داد،
در صورت پافشاری صاحبان سیستم بر مواضع خود و عدم عقب نشینی،هیچ راه حل مسالمت آمیزی برای تغییرهای بنیادین وجود ندارد،
شاید ترسناک باشد ولی متاسفانه حقیقت دارد،
البته با یقین نمیتوان سخن گفت اما تفاوت های عقیدتی جامعه و سیستم در هنجارها و باورها سرانجام باعث درگیری بین طرفین میشود،
خصوصا در حکومت های مذهبی عمدتا سردمداران از مواضع خود عقب نشینی نمیکنند چرا که شکست خود را شکست خدا میدانند،برای همین،منطقی که بدان استدلال میکنند مورد پذیرش اکثریت جامعه نیست و شاید حتی منطق حکومت برای مردم،غیرمنطق تلقی شود!
باید اذعان کرد وظیفه ی یک حکومت به بهشت بردن مردم نیست!مردم گرسنه،مردمی که زیر فشارهای اقتصادی کمرشان خم شده بهشت نمیخواهند!آنها زندگی کردن میخواهند نه صرفا زنده ماندن!آنها شرایط معیشتی مناسب میخواهند نه روضه خوانی و سینه زنی!
با دعا شکم سیر نمیشود و با نیایش تشنه سیراب نمیشود!
ولی خب به هر حال آخوندها این موضوعات را درک نمیکنند چرا که ادراک امور عقلانی در حیطه ی کاری اکثر آنها نیست!
به هر صورت چهل سال از عمر حکومت تشیع گذشته است،خیلی از کودکان بزرگ شدند و به جوانی رسیدند،خیلی از جوان ها هم پیر شدند و شاید حتی به مرگ رسیدند،
اما سوال اینجاست،
چه زمان از زیر یوغ امپراطوری تشیع خارج میشویم؟
چه وقت تصمیم میگیریم این رژیم منحوس را به زباله دان تاریخ بسپاریم؟
قابل پیش بینی نیست ولی همیشه از خشم تهی دستان گفته ام و باز هم میگویم،
آن زمان که فرودستان،با آن دست های پینه بسته و صورت های رنجور به پاخیزند هیچ قدرتی در عالم توان رویارویی با آنها را ندارد،
نمیدانم کِی ولی مطمئنم انفجار خشم فرزندان فقر تمام کاخ ها را تخریب میکند،زمانی که آنها بلند شوند پایه های ظلم به لرزه می افتد و حکومت به ظاهر فناناپذیر تشیع فرو میریزد.
این یک بازی ست!
هیچگاه دیکتاتور پیروز نبوده،تاریخ بهترین شاهد است،
از دیکتاتورهای شرق تا دیکتاتورهای غرب،همه در خاک افتاده اند،آن هم توسط خشم عمومی مردمانشان،چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم،
پس مطمئنا زمان به هیچ خودکامه ای رحم نمیکند،سرکوب و سانسور فناناپذیری را تضمین نمیکند!
هر چه قدر هم که مخالفان را بکشند یا زندانی کنند باز هم بذرهای دفن شده ای هستند تا به پاخیزند و راه را ادامه دهند،هر چه قدر هم که رسانه ها را کنترل کنند و دروغ ببافند باز هم نمیتوانند حریف حقیقت شوند؛
اعضای جامعه خود شرایط جامعه شان را بهتر از هر کس میدانند،چرا که هر روز در حال کلنجار رفتن با حقایق تلخ و دردناک آنند پس به راحتی فریب نمیخورند و زمانی که آن اکثریت رنج دیده قیام کند تمام قواعد بازی را بر هم میزند چرا که قدرت راستین نزد آنهاست
آری توده ی مردم همیشه خواص فاسد را خار کرده،هیچ سدی نمیتواند مانع این نیرو شود فقط کافیست زمانش برسد،آنوقت همه چیز اثبات میشود؛
حالا مدام ما را بگیرید،بُکشید،زندانی کنید،شکنجه کنید،سانسور کنید،تهدید کنید،عاقبت ما پیروزیم!
با رسانه های دروغگویتان لاف بزنید،تا میتوانید همه چیز را وارونه جلوه دهید،چشم هایتان را ببندید،خود را به نشنیدن بزنید ولی عاقبت ما آن نیروی غالبیم!
ما، همین صداهای خفه شده،همین سرکوب شدگان و محبوس شدگان،موتور این سیستم فاشیسم و دیکتاتور را خاموش میکنیم،
ما علیه جبر میجنگیم،ما تقدس پوشالی تان را تخریب میکنیم،ما نخواهیم نشست،
حالا مکررا برای دوام خود هنجارهای دروغین بسازید،باورهای منسوخ را رواج دهید،تحجر و عقب ماندگی را تبلیغ کنید،باورهای پوچ بسازید،علیه انسان و انسانیت و تمدن گام بردارید،اصلا با تمام قوایتان بیایید،همه چیز را ببندید،همه چیز را خراب کنید،در لباس قدیسان پنهان شوید،همه را مفسد و خود را پاک بدانید ولی باز هم ما آن قوای پیروزیم!
مایی که در اوج سکوت طوفان به پا میکنیم تا دگرگون سازیم،تا رستاخیزی عظیم بیافرینیم..

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)