“…هیچ نگران نیستیم, آمادهء شهادتیم.
آقای خامنه ای, آقای مسئولین, آقای دزدها, مامورین بدنام وزارت اطلاعات؛ هر غلطی نکرده اید بکنید که چند صباحی بیشتر از عمرتان باقی نمانده.
۹۹ درصد مردم با شما مخالف اند, اون یه درصد هم یا نادان و بیسواد و الدنگ اند, یا مزدور و خائن.
فقط همین ها براتون باقی مونده اند. بدانید که بر لبه پرتگاه اید, بدانید که در تاریخ به ننگ و نکبت و ذلت و کثیف ترین حکومت از شما یاد خواهند کرد. این را بدانید, بد کردید, بد کردید.”

دکتر کمال جعفری جانباز ٣۵درصد و برادرِ شهید ساکن مشهد، با حمله شدید به آیت الله خامنه ای و ماموران وزارت اطلاعات به خاطر دروغ و سرکوب و شکنجه، از آمادگی خویش برای مبارزه با جمهوری اسلامی می‌گوید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com