هنگامی که می‌خواهید یک بررسی و تحقیق امنیتی را شروع کنید در مرحله اول باید اطلاعات و داده‌های مربوط هدف مورد نظر را گردآوری کنید. هنگامی که مرحله گردآوری و جمع‌آوری اطلاعات را تمام کردید، تمام داده‌های لازم مانند IP، موقعیت، سرور، دامنه، تکنولوژی‌های استفاده شده، و اطلاعات دیگر را خواهید داشت که وارد مرحله بعدی شوید.

اما از چه ابزار و روش هایی برای گردآوری و جمع‌آوری اطلاعات استفاده کنیم؟ در این مقاله آموزشی از وب‌سایت امنیت دیجیتال کنش‌تک به معرفی چند ابزار برای جمع آوری اطلاعاتاشاره می‌کنیم.

این مطلب را در لینک زیر بخوانید:

معرفی ۸ ابزار برای جمع‌آوری اطلاعات

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)