“خامنه ای ” اگر ” امام ” هستی ، بگو ” سنگ نان شود ” و شکم کارگران گرسنه ر اسیر کن ، بگو باران جاری شود تا زمین های خشک کشاورزان ” ورزنه ” سیراب شوند . شوهر بیوه زنان را که مردان آنها را به ناحق کشته ای زنده کن ” ، اشک حسرت در چشمان کودکان کار را بخشکان ودست نوازش بر سر آنها بکش آب را دربستر رودهای خشک شده امان جاری کن
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com