زنان مطلقه در ایران نه تنها با مسایل و مشکلات حقوقی برخوردارند، بلکه در اجتماع نیز با دشواری هایی ویژه مواجه می شوند. ترکیب این دو وضعیت زنان مطلقه ایرانی را پیچیده تر کرده است. کیم لینگینوتو و زیبا میرحسینی در مستند خود بخشی از این مصائب و مشکلات را به تصویر کشیده اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)