دادگاهی در پاریس، شکایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه علیه تعدادی از شهروندان ایرانی را که در مقابل سفارت تظاهرات کرده و در جریان تظاهرات خود بر دیورا سفارت شعار نوشته بودند، تبریه کرده است. بابک داد، یکی از متهمان شرح این رای را نوشته است

 
سه سال پیگیری قضائی سفارت جمهوری اسلامی برای زهرچشم گرفتن از مخالفان اعدام در پاریس، صبح امروز یک پاسخ بزرگ گرفت: «یک هیچ بزرگ»!

امروز در شعبه سیزدهم دادگاه کیفری پاریس، به شکایت مفصل سفارت جمهوری اسلامی بر علیه شش روزنامه نگار و فعال سیاسی رسیدگی شد و دادگاه بعد از استماع دفاعیات ما به عنوان متهمان و وکیل مان آقای «سیلوان مایر» رأی برائت و بیگناهی همه متهمان را صادر نمود و ادعاهای سفارت را مردود دانست.
جمهوری اسلامی بابت رنگ آمیزی و شعارنویسی بر دیوارهای ساختمان سفارت خود در پاریس، در شکایت نامه مفصلی تقاضای دریافت «پنج میلیون یورو!» به عنوان غرامت از ما شش نفر کرده بود! طبیعتا” هیچ نماینده ای از طرف سفارت در دادگاه حضور نداشت و قاضی دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات ما و سخنان و دلایل متقن وکیل «مایر»، رأی منع تعقیب و برائت کلیه متهمان را صادر کرد.
بعد از پایان دادگاه با وکیل پرونده آقای سیلوان مایر که با لطف و نوعدوستی، به رایگان و بدون دریافت حق الوکاله، وکالت این پرونده پانصد صفحه ای را تقبل کرده و امروز با پیروزی از دادگاه عالی پاریس بیرون آمد، گفتگویی کردم. آن مصاحبه را به همراه مشروح جریانات دادگاه و حواشی آن به زودی منتشر خواهم کرد.
به نوبه خودم، این موفقیت بزرگ را تقدیم می کنم به مادر داغدار فرزاد کمانگر و اعدمیان بیگناه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ که بابت اعتراض به اعدامشان، قریب سه سال درگیر این پرونده سنگین شدیم؛ اما لحظه ای احساس نگرانی یا خستگی نکردیم. این پیروزی که بابت نبود مدارک مستند بر علیه ما و به خصوص به دلیل «احترام فرانسه به آزادی بیان و عقیده» نصیب ما مخالفان و معترضان به اعدام و سرکوب شد، در حقیقت به عنوان “عیدانه” تقدیم می شود به تمامی خانواده قربانیان و اعدامیان بیگناه عرصه عقیده و اندیشه و آزادیخواهی و به تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی.
امروز در صحن دادگاه عالی کیفری پاریس، چنانچه وعده کرده بودیم آنجا را به صحنه افشاگری روشهای دیکتاتوری جمهوری اسلامی بر علیه منتقدان و مخالفان تبدیل کرده و در فرصت دفاعیات، شرح مختصری از انواع سرکوبهای دگراندیشان و مخالفان حاکمان مستبد ایران را بیان کردیم.
امیدوارم باز هم مانند امروز، بتوانیم از هر فرصتی بهره بگیریم تا صدای مظلومیت تمامی قربانیان عقیده و اندیشه در ایران را به گوش جهانیان برسانیم. نکات جالب دادگاه، حاشیه های آن و ارزیابی آقای سیلوان مایر از روند دادرسی را به زودی خواهید خواند. این پیروزی را بر همه مخالفان اعدام در ایران و بر شما مخاطبان همدل و همراه نیز شادباش می گویم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)