حمایت تلویحی محمد خاتمی از شرکت در انتخابات، همزمان با تحریم تلویحی انتخابات توسط میرحسین موسوی.
گفتگو با آقایان محمدصادق جوادی حصار روزنامه‌نگار و  مهرداد درویش‌پور جامعه شناس و استاد دانشگاه.
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)