………………………
خانه ام خالی ست.
خالی از رنگین کمان ِ مهربان ِ آسمان ِ باز.
خالی از آواز ِمَستا مَست .

برف می بارد ، ولی در سینه ی خود ، آفتاب ِ تازه ای دارم .
با دل ِ تنهای من ، اما پیامی هست .

باز امشب ، شوق ِ بی اندازه ای دارم.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)