لباسش دکمه نداره
شلوارش زیپ نداره
کفشش بند نداره
کار مشخصى هم نداره!
همیشه از دست رنج دیگران میخوره

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)