روز شنبه ۸ دیماه ، خانواده علی نجاتی موفق به دیدار غیر حضوری با این کارگر زندانی شدند.

بنابر این گزارش علی نجاتی از نظر جسمی به شدت لاغر و رنگ پریده بوده است.
علیرغم بیماری و شرایط سنی ،او در دوران بازجویی بسیار مورد اذیت و ازار قرار گفته به طوری که به خاطر وخامت اوضاع جسمی، در دوران بازجویی به بیمارستان منتقل شده بود.
با توجه به این شرایط هنوز وضعیت پرونده جدید علی نجاتی مشخص نیست و این کارگر سندیکایی به بند شلوغ منتقل شده است .
ازدحام زیاد جمیعیت و همچنین دود سیگار برای علی نجاتی که مبتلا به بیماری قلبی است بسیار مضر و خطر ناک است.
شرایط علی نجاتی به گونه ای است که محیط بسته، بیماری او را تشدید می کند.
اما مسئولین امنیتی علیرغم دانستن این موضوع همچنان وی را در زندان نگه داشته اند در حالی که طبق قانون، با توجه به بیماری حتما بایستی حکم زندان باز در رابطه با وی اجرا شود.
اما مامورین امنیتی برای عدم اجرای این قضیه برای علی نجاتی پرونده جدیدی را باز نموده اند که هنوز قرار و وضعیت آن مشخص نیست.
در واقع علی نجاتی عملا به صورت غیرقانونی در زندان نگه داشته شده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه تداوم بازداشت علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو سندیکای کارگران هفت تپه را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط نامبرده می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۸ دیماه ۱۳۹۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)