تصویر سە زن برجستەی مبارز و ادیب
زنده یادان
فروغ فرخزاد
سیمین بهبهانی
و سیمین دانشور

نه در ایران
بلکه در بزرگراهی
در سانفرانسیسکو

 

در خاک خود غریب!

یادنامهٔ “فروغ فرخزاد”

http://parand.se/?p=3669

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)