اما چرا سرنوشت ایران و ج.ا را به یکدیگر پیوسته می دانیم برای اینکه “نظام اسلام ساخته خامنه ای” ، بر مام وطن ، ایران ما ، کشور ما حاکم است و بخواهیم یا نخواهیم در حال حاضر ناخدای این کشتی همین نظام ظالم و خونریر است و این کشتی را به راه خود می برد .

ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)