هدف این نوشته آنستکه نشان دهد که اتفاقا شهادت طلبی هواداران نظام بخودی خود بیانگر بر حق بودن گفتمان و نظریه سیاسی ای که از آن دفاع می کنند نیست و این نوع شهادت طلبی ریشه در نوعی به بن بست رسیدن در زندگی و عدم توانایی در سازگار کردن خود با دنیای پر شتاب مدرن و متجدد را داشته و چون جهان بینی و زندگی اجتماعی مورد تبلیغ از سوی مدعیان تئوری ولایت فقیه توان سازگار کردن خود با زندگی مدرن را ندارد هوادارانآن به نوعی پوچی و فرار از دنیا رسیده اند
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com