شعار مهم دیگری که در میان تظاهر کنند گان عمومیت داشت ، مخالفت با خصوصی سازی و باز گرداندن مالکیت اموال به غارت رفته توسط نظام ج.ا. و سپردن این اموال بدست وابستگان حکومتی بود ، در تمامی کشور های خاور میانه کارگرانی که بدون هر گونه تشکیلات صنفی به این حد از درک بالا از اقتصاد سیاسی رسیده باشند را به ندرت می توان پیدا کرد
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)