مقدمه مترجم : حضور “رضا پهلوی ” در ” انستیتو واشنگتن برای سیاست‌گذاری در خاور نزدیک” که یکی از اندیشکده های مستقر در ” واشنگتن دی سی ” است و معروف به پیشبرد سیاست های نو محافظه کاران در آمریکا است در میان حامیان وی شور وشعف بسیار براه انداخته واینان سعی در تبلیغ این جلسه بعنوان توجه دولتمردان آمریکا به ” رضا پهلوی ” دارند . با نگاهی دقیق به کم و کیف جلسه
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)