“بریتاینا” عموما در کشورهای پیرامونی ، از اصلاحات ونه انقلاب یا گرایشات بشدت ارتجاعی حمایت می کند تا بتواند ، آن اصلاحات را در جهت منافع ملی و سیاستهای دراز مدت استراتژیک خود جهت دهد
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com