img_t_23048[1]

زمان انتخابات ۹۲ نرسیده به پیشواز می روند و در همان بهمنی که سالهاست مژده بهار در زمستان می دهد و از هر زمستانی سرد تر است، به جان قلم به دستان می افتند که مبادا پایه های اقتدارشان با کلمات بی جانِ نشسته بر کاغذ های بوی نا گرفته زیر سوال برود! از آنجا که همیشه هم باید یا دست شیطان بزرگ در کار باشد یا استعمارگر پیر و بی شک به همراهشان صهیونیست غاصب، بلاخره یکی را به یکی می چسیانند و بوق و کرنا برداشته جار می زنند که جاسوس گرفته ایم!

نصیحت قائد اعظمشان را هم که روزگاری می گفت پیش از محاکمه محکوم نکنید و خود سردم دار حکمِ بی حکمت بود به دست فراموشی سپرده و هنوز به هتل اوین نرسیده جرمشان حروف چینی می شود.

زمان انتخابات ۹۲ نرسیده به پیشواز می روند و در همان بهمنی که سالهاست مژده بهار در زمستان می دهد و از هر زمستانی سرد تر است، به جان قلم به دستان می افتند که مبادا پایه های اقتدارشان با کلمات بی جانِ نشسته بر کاغذ های بوی نا گرفته زیر سوال برود! از آنجا که همیشه هم باید یا دست شیطان بزرگ در کار باشد یا استعمارگر پیر و بی شک به همراهشان صهیونیست غاصب، بلاخره یکی را به یکی می چسیانند و بوق و کرنا برداشته جار می زنند که جاسوس گرفته ایم!

نصیحت قائد اعظمشان را هم که روزگاری می گفت پیش از محاکمه محکوم نکنید و خود سردم دار حکمِ بی حکمت بود به دست فراموشی سپرده و هنوز به هتل اوین نرسیده جرمشان حروف چینی می شود.

انتخابات آزاد

زمان انتخابات ۹۲ نرسیده کلمه «آزاد» هم ممنوع می شود زیرا آیت الله خامنه ایی معتقد است آنچه بدیهی است و وجود دارد آنهم از نوع نابش را تاکید نمی کنند و گواهش هم همه انتخابات برگزار شده در نظام اسلامی است که البته «آزاد» بوده اند و هیچ بند و تبصره ای هم ندارد حتی انتخابات سال ۸۸.

نماینده ولی فقیه در سپاه

زمان انتخابات ۹۲ نرسیده برایش ناظم تعیین می کنند و آقای سپاه هم سینه سپر کرده مدعی می شود که فتنه ۹۲ را از هم اکنون در نطفه خفه کرده است. سازمانش را اهل منطق و استدلال می داند و تاکید می کند که دخالتی در انتخابات ندارد وتنها چهارچوب و معیار تبیین می کند.

0D7C06B0-3405-49C1-8C6D-B3701DA70F39_w640_r1_s

زمان انتخابات ۹۲ نرسیده احمدی نژاد با نواری در دست مجلس را که می بایست جایگاه نمایندگان و حامیان مردم باشد به پس گرفتن استیضاح وزیر کار تهدید می کند و بی توجه به حساسیت های موجود بر سر اختلاف های داخلی نظام که بر هیچ کس هم پوشیده نیست – با استفاده از همان روش پوپولیستی معروفش – بر دفاع از جنایات آشکار قاضی مرتضوی پافشاری کرده و در تایید پرونده جنایات اجتماعی، پرده از فساد اقتصادی دیگری بر می دارد.

cec7a20b7d374b64f65c9c08021fcd7f-300x234

زمان انتخابات ۹۲ نرسیده قاضی مرتضوی، ضلع سوم مثلث شکنجه و اعدام در ایران ، به زندان نرسیده و گلویی تازه نکرده آزاد و فردای آن در کنار رئیس دولت و در نشست استانداران سراسر کشور دیده می شود و بار دیگر تاکید می کند خود را در همه حال سرباز ولایت می‌داند و در طول خدمت خود در دستگاه قضا ثابت کرده‌است که ذره‌ای از راه ولایت کوتاه نخواهد آمد و مطیع ولایت خواهد ماند !

Rahbari_281520

زمان انتخابات ۹۲ نرسیده آیت الله خامنه ایی لازم می داند حکم به سکوت دهد و معترضانه و در باب نصیحت،  رفتار غیر هوشمندانه مسئولانش را نا مناسب بخواند. با گروه بندی ها و گرو کشی ها مخالفت کند . امیدوار باشد که این عقده های کهنه چند ماهی دیرتر سر بازکنند اما گویا احمدی نژاد که بی توجه به اعتراضات مردمیِ چهار سال گذشته، دولت خود را با اکثریت آرا موجه می داند، هنوز هم از همان بی توجهی های تعمدی بهره می جوید و بدون اندک نگرانی از اوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی ایران که ثمره حاکمیت دیکتاتوری، سوء مدیریت دولت کودتا و فساد دستگاه های اجرایی است ماه های آخر قدرت خود را زمینه ساز شروعی دیگر می داند و باز بی توجه به وعده های تحقق نیافته و پول های ناپدید شده و تورم سر به فلک کشیده،  شعار زنده باد بهار سرمی هد!

235341_436

زمان انتخابات ۹۲ نرسیده رئیس جمهور در مصاحبه زنده تلوزیونی حاضر شده و پیش از آن خبرنگاران را از پرسیدن پرسش های جنجالی بر حذر می دارد و بار دیگربا ارئه گزارش ها و آمارهای متحیر کننده  سعی می کند شرایط اقتصادی ایران را آرام و بدون تنش جلوه دهد. مصاحبه قطع می شود تا سریال تلوزیونی» به موقع» پخش شود و در این حین سوالی سانسور شده است. سوالی که تنها می شود از احمدی نژاد پرسید!

و این شرح حال چند روز ماست!  چند ماه دیگر هم مانند همین چند روز می گذرد و بعد از آن چهار سال دیگرهم… اما آنچه دغدغه امروز ماست آجیل شب عید است و آبرویمان نزد در و همسایه. تعدادی از هموطنان هم که نگران از حال همنوع خود نه گرانی های غیر قابل باور هستند کمر همت بسته اند و در حرکتی خودجوش خرید آجیل را تحریم کرده اند. یکی می گفت: «باید از این حرکت حمایت شود، «شروع» خوبیست…!»

 شلر حقانی فر
sepidarejavid.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)