جنگ سراسری طبقاتی برای مطالبات معیشتی؛ بدیل مستقل اکثریت عظیم به سود اکثریت عظیم، بر پایه شعارهایی نظیر “نان، کار، آزادی، اداره شورایی”

▪️اردوی کار: حاکمیت جمهوری اسلامی با همه جناح ها و دسته هایش در حالی که خودشان بزرگ ترین اختلاس ها و غارت دارایی ها و مصادره پست ها و توزیع رانت ها را صورت داده اند، فقری وحشتناک و تحمل ناپذیر را به اکثریت بزرگ اردوی کار و زحمت کشور تحمیل کرده اند. درست در حالی که حتی برآوردهای آماری خودشان میان حداقل مزد و سید معیشت از کاهش بیش از ۸۲ درصدی قدرت خرید حکایت دارد، حذف حداقل دستمزد و منطقه ای و “توافقی” کردن مزد با هدف از میان برداشتن همین حداقل را هدف گرفته اند.

▪️فقط با یک جنگ سراسری طبقاتی / مطالباتی می توان حاکمیت را در برابر مطالبات برحق معیشتی مزدبگیران به تسلیم و عقب نشینی کشاند.
فقط با همگرایی مطالباتی هر چه گسترده تر بخش های مختلف اردوی کار است که می توان دزدان و غارتگران و رانت خواران را بر سر جای شان نشاند و از حق معیشت و حداقل های زندگی دفاع کرد.

▪️در شرایطی که حق بقای مزد و حقوق بگیران کشور به خطر افتاده، شکل دادن به همگرایی بزرگ اردوی کار، سازماندهی جنگ سراسری طبقاتی و فراهم سازی عروج بدیل مستقل اکثریت عظیم به سود اکثریت عظیم، بر پایه شعارهایی نظیر “نان، کار، آزادی، اداره شورایی” اصلی ترین وظیفه دوره حاضر است:

🔴شکاف عمیق میان حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوار

▪️فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کشور می گوید که سبد معیشت خانوار به ۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان رسیده، اما دستمزد کارگران و اکثر بیمه‌شدگان با احتساب میانگینِ اولاد که ۱.۳ است و بن و حق مسکن و مزایا، دستمزدی معادل ۱ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان است. مابه‌التفاوت این مبلغ تا سبد معیشت خانوار چیزی بالغ بر ۸۲ درصد کاهش قدرت خرید را نشان می‌دهد. به این معنا که حداقل دستمزد حدود ۸۲ درصد خلاء دارد. این خلاء فاصله شدید بین حداقل معیشت و دستمزد کارگران را نشان می‌دهد.

▪️بازنشستگان تامین اجتماعی نیز وضعیت بهتری ندارند. علی‌اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با اعلام این خبر که ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی میانگین مستمری حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان دارند گفته: از کل ۳ هزار و ۲۰۰ نفر بازنشستگان تامین اجتماعی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر مستمری زیر ۳ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند.

▪️محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار گفته میانگین دستمزد پرستاران بخش دولتی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و میانگین مزد پرستاران بخش خصوصی ۲ میلیون تومان است که این میزان در مقابل گردش مالی بسیار زیادی که در نظام سلامت کشور جابه‌جا می‌شود، بسیار ناعادلانه است.

▪️جمشید انصاری معاون روحانی و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور متوسط حقوق ماهانه کارکنان دولت را ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرده. دولت حدود دو میلیون و ۳۳۰ هزار کارمند اعم از رسمی ، پیمانی و قرارداری دارد.

▪️علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفته که دریافتی فرهنگیان بین دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان است. میانگین حقوق فرهنگیان که به خاطر تابیعیت از قانون مدیریت خدمات براساس سابقه، مدرک و منطقه جغرافیایی محاسبه می‌شود، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

▪️دستمزد معلمان، بازنشستگان تامین اجتماعی، پرستاران و کارکنان دولت فاصله زیادی با هزینه سبد معیشت خانوار دارد. سبد معیشت به گفته فرامرز توفیقی به رقم ۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان رسیده است که از میانگین حداقل دستمزد کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی، معلمان، پرستاران و کارکنان دولت حدود ۳ میلیون و ۵۵۶ هزارتومان، ۳ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان، ۲ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان، ۲ میلیون و ۴۶۱ هزار تومان و ۲ میلیون تومان فاصله دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)