https://t.me/behnima

“ما باید به کسانی که دو دستی گلویمان را چسبیده‌اند نشان دهیم که همه چیز را می‌بینیم، هدفمان این نیست که فقط بخوریم، بلکه می‌خواهیم به شیوه‌ای که شایسته‌ی یک آدم است زندگی کنیم. ما باید به دشمنانمان نشان دهیم که این زندگی مشقت باری که آن‌ها به ما تحمیل کرده‌اند، مانع از آن نیست که ما خود را به سطح درک و هوش برتر نرسانیم.”

مادر – ماکسیم گورکی

🔴بهنام ابراهیم باید فورا بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود!

 

 

 

 

 

🔹دیدار بهنام ابراهیم زاده با خانواده اسماعیل عبدی معلم زندانی در بند

🔹هزاران بار ما را سوخت
حریق حادثه تا مرز خاکستر
ولی ما نسل سیمرغیم
که از خاکستر خود می‌گشاید پر

#اردلان_سرفراز

🔹بهنام ابراهیم زاده و همه زندانیان در بند باید بدون هیچ قید و شرطی آزاد گردنند!