رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

سحر، کرشمه‌ی صبحم بشارتی خوش داد
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)