‏“نامه خدایی” آلبرت انیشتین امروز به قیمت ۲.۴  میلیون دلار فروخته شد! در این نامه #انیشتین نوشته که به #خدا ایمان ندارد و “لغت خدا برای من هیچ معنایی نداره به جز اینکه ضعف انسانها رو نشان می دهد.
جدا از بحث فلسفی وجود یا عدم وجود خدا که ریشه تاریخی دارد، امروز در دورانی زندگی می کنیم که به جای این مباحث نیازمند انتخاب روشهای زندگی از میان روشهای بسیار دیگر هستیم.دیگر دوران تفسیر نیست.بلکه دوران تعریف است.تعریف اینکه چطور باید زیست.چطور می توان در کنار یکدیگر به دور از تضاد منافع، کیفیت زندگی را ارتقا دهیم.چطور از بحث عدالت انتزاعی گذر کنیم و به یک عدالت ممکن و انضمامی دست یابیم.چطور کیفیت زندگی را در چهارچوب محیط زیست حفظ کنیم.چطور خودخواهی مبارزه برای تنازع بقا را سامان بخشیم و به شکلی ساختارمند حق بقا را کلیت بخشیم.چطور ساختارهای اخلاقی را بدون خدا شکل دهیم. در دوران آتش و خون، دیگر تاریخ و عقل از توصیه های خردمندانه ملول شدند.تا کی تکرار های بی پایان و بی نتیجه. امروز چه پایان تاریخ باشد چه آفهبونگ برای آغازی جدید، به هر روی پایانی رخ داده و آغازی در پیش است. با ابزار تجربه تاریخی باید تاریخ را بسازیم.باید هویت بسازیم.باید خود را بسازیم تا ثابت کنیم وجود داریم. هستیم تا تاریخ را مجددا تجربه کنیم.
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com