گزارش پیش رو مجموعه‌ای است از سلسله گزارشهایی پیرامون آخرین وضعیت وخامت بار صنفی، درمانی، معیشتی و بهداشتی در ۸ زندان در شهرهای مختلف کشور که توسط کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام تهیه و تنظیم شده است. این گزارش از طریق خانواده های زندانیان، زندانیان سیاسی آزاد شده و منابعی از درون زندان تهیه و گردآوری شده است.

قسمت پنجم – وضعیت زندان اوین

یک زندا نی محبوس در بند ۸زندان اوین در باره این زندان می گوید: چندین ماه است که شمار زندانیان در اینجا به شدت افزایش یافته است تا حدی که همه اتاقهای اندرزگاه ۸ ، زندانی کف خواب (بدون تخت) دارد و علاوه بر این حسینیه سالنهای این اندرزگاه نیز شبها مملو از زندانیانی است که مجبور هستند در شرایطی سخت با کمترین فاصله نسبت به یکدیگر تنگاتنگ هم بخوابند.

این در شرایطی است که برخی از این زندانیان از بیماریهای مختلف در رنج هستند و شرایط نامساعد نگهداری آنها باعث شده است که این بیمارهای به دیگران سرایت کند و تعداد بیشماری در این اندرزگاه بیمار شوند. از سوی دیگر بهداری زندان به هیچ وجه جوابگوی این بحران بیماری نیست. نه پرسنل حرفه ای و کافی برای این تعداد بالای زندانیان وجود دارد و نه داروهای مناسب و باکیفیت.

از سوی دیگر آن دسته از زندانیان که درمان بیماری شان در بهداری زندان میسر نیست به بیمارستان در خارج از زندان اعزام نمی شوند. ناگفته نماند که در سال گذشته این بحران منجر به چند مورد فوت زندانیان شده است. مسئولان زندان در مورد داروهایی که خانواده های زندانیان تحویل می دهند سختگیر هستند و در مواردی از دسترسی زندانیان به این داروها ممانعت می کنند.

در قسمتهای بعدی این گزارش به وضعیت زندانهای شیبان اهواز و قرچک ورامین و فشافویه خواهیم پرداخت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)