به نظر می رسد که این هوادارن ساده دل رهبری و نظام ، هنوز به عمق شکست تفکری و گفتمانی به نام ” انقلاب اسلامی ” برای اداره امور کشور پی نبرده اند و نمی خواهند به این واقعیت گردن بگذارند که ” روحانیت فقاهتی ” به رهبری ” خامنه ای ” و مجموعه نظام متشکل از اصولگرا و اصلاح طلب ، از حل بحرانها ، رفع بیکاری و سرکوب کارگران ، مبارزه با اختلاس ، فقر و فحشا و اعتیاد ناتوان هستند وبدنبال صحبت با ” رهبر ” هستند
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)