یادآوری و تغییر محل برگزاری
گزارش‌گران بدون مرز برگزار می‌کند:
یادمان بیستمین سالگرد کشتار روزنامه‌نگاران و روشنفکران در ایران
سالن گردهمایی‌های خبرگزاری فرانسه AFP
چهارشنبه ۵ دسامبر ۲۰۱۸

از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)