“بانو هنگامه شهیدی با حکمی سنگین، اکنون در زندان است. در این سخن وی👆، که سخن همه ما و همه آزادگان است، چه حقیقتی نهفته که عمامه داران از شنیدنش، و از تناولش به تب و لرز می افتند؟”

محمد نوری زاد

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)