زیباترین حالت زیستن جمعی انسانهاست, 
شورا را باید زندگی کرد,…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)