حسین رونقی با قرار وثیقه برای ادامه درمان آزاد شد! در پشت این جمله کوتاه چه تاریخ شگرفی ازتلاش،مقاومت، مبارزه با عظمت یک انسان و توانائی های فکری وروحی یک ذهن زیبا و خلاق نهفته است !درس مهمی برای همه ما .برای پدران ،مادران،وکیلان! از برادران ،خواهران بدلیل جوان بودن و در معرض خطرقرار گرفتن نمی نویسم.
در این آزادی چه همبستگی ارزشمندی از مقاومت یک وکیل ،یک پدر،یک مادر،یک برادر ،فریاد هزاران دانشجوو بسیار جان های شریف در حمایت از حقوق بشر شکل گرفت و بازتاب یافت.
آزادی حسین رونقی در قدم نحست مرهون روح شکست ناپذیرو خلاق پسر جوانیست که در عنفوان جوانی سال ها قبل زیر نام “بابک خرمدین “بر اساسی ترین کلید رمز مبارزه امروز نسل جوان که همانا دسترسی به انترنت آزاد است !بدرسی پی برد و بر آن انگشت نهاد .
به تقابل با نظام حاکم که خواهان محدود کردن انترنت بوده وهست بر خاست.راه های شکستن فلیتر های حکومتی را به نسل های جوان یاد داد.
“بابک خرمدین”این باردر سیمای جوانی معاصرکه بجای شمشیر. سلاح علم به بر دست گرفته بود.بمقابله بالشگرباز مانده ازقرون وسطائی بر خاست که با همان علم های بجا مانده از هزا روچهارصد سال قبل در کارساختن حکومت اسلامی مبتنی بر استبداد ولایت فقیهی بودند.
داستان مبارزه حسین رونقی داستان مبارزه یک ملت ،یک نسل در سیمای معاصر است.با تکیه بر حمایت نسل قبل.داستان پایه گذاران جنبش امروز که از دل جهان انترنتی با شعار”ز ن،زندگی، آزادی “پای در میدان نهادند.او یکی از رهبران جنبشی است که هم شهامت ایستادگی برآرمان های خود دارد و هم دانش ساختن جامعه ای بر اساس معیار های دموکراتیک و معاصر.
بعد از مشخص شدن هویت بابک خرمدین، باور اینکه جوانی اینچنین کم سن و سال در عرصه مبارزه با سانسور اینترنت فعال بوده و چند سال توانسته بود هویتش را از نیرویهای امنیتی پنهان نگاه دارد، برای خیلی‌ها سخت بود.امری که نبوغ او را در زمینه تکنولوژی یادآوری می‌کرد.
اومسئول کمیته مبارزه با سانسور “ایران پروکسی” در ایران بود. در زمینه برنامه‌نویسی و عبور از فیلترینگ تخصص دارد و در زمینه مبارزه با سانسور در فضای سایبری ایران فعال بوده وهست. تلاش‌های گسترده‌ای که بهای آن گذراندن بهترین سال های جوانی او در زندان ،از دست دادن یک کلیه ،شکستن پا ،اعتصاب غذا های متعدد .تحمل شکنجه های سخت میباشد .
جنبش اعتراضی امروز محصول رنج نسل هائی است که طی این چهل سال حکومت نکبت بار بقیمت جان مبارزه کردند.اعدام شدند ودر گور های دسته جمعی در خاوران ها بخاک سپرده شدند .جنبشی که هرگز پایان نگرفته و دروجودرونقی ها تداوم یافته است.در هر مبارزه میهنی و آزادیخواهانه که سر بر آورده پای در میدان نهاده است.رنگی از مبارزه و شهامت نسل های قبل خود دارد..نگاهی به آخرین پیام او قبل از دستگری سال نود هشت نشانی از همین شهامت .غم خواری نسبت به میهن است.
“روزگار سیاهی برای ایرانمان ساخته‌اند سیاه‌تر از شب، آبادی‌ها را ویران کرده‌اند، بذر کینه را بجای عشق کاشته‌اند، اندیشه‌های سلطه گرایانه ریشه‌های مردم و میهن را می‌سوزاند، جهل بر عقل حکومت می‌کند و چنین است که رسم برادر کشی مرسوم می‌شود و انسانیت می‌میرد اما با همه این‌ها می‌گویم، دریغا که ایران ویران شود.”.مینویسدو باز درد شکنجه وزندان را می پذیرد.او تربیت یافته پدر ومادری مبارز است . مادر پا بپای او اعتصاب غذا می کند و پدر بردر زندان می کوبد و جهان را به داد خواهی پسر می خواند.
هر گاه در چشمان مهربان !اما مصمم ! احمد رونقی پدر حسین می نگرم بر مسیر رفته او در حمایت از فرزند،مقاومت کردن !کشیده شدنش توسط لباس شخصی ها ،سکته کردن .از مرگ رهائی یافتن وباز بر در بیمارستان ها ،زندان ها در جستجوی پسربر آمدن فریاد وغرش بر ستم کاران کشیدن او نگاه می کنم .بر تصویرپدری عاشق که دست در دست پسر نهاده گوئی چون کو هی از مغنایطس اورا در خود فشرده است ومادری که با غرور سر بر شانه پسر نهاده می نگرم .امیدم بر تداوم این جنبش! بر پای نهادن پدران و مادران بیشتردر حمایت از فرزندان جوانشان ،بیشتر .بیشتر می شود.
با خود می گویم مادرو پدری این چنین را فرزندی این چنین باید!
در سرزمینی که روح عمومی آن بر عاطفه وعشق استوار است .هر چند این حکومت فاقد روح به قول حسین رونقی “بذر کینه بجای عشق کاشته اند ” اما هیچ دانه سالمی در مزرعه تاریخ گم نمی شود .سرانجام جوانه می زند .کما این که امروز هزاران هزار جوان و نوجوان با همین عشق به زندگی پای در میدان نهاده اند. دور نیست که میلیون ها پدر ومادر دست در دست فرزندان خود در سرتا سر ایران پای خواهند کوبید .روزی که زیاد دور نیست .
این فاصله های کشیده شده توسط حکومت اسلامی بر چیده خواهند شد.روز بر شب غلبه خواهد کرد. هر پدری ،هر مادری غم خوار تمام فرزندان وطن خواهد گشت.سرود اتحاد ویگانگی در سر تا سر وطن طنین خواهد افکند.من به عشق چنین روزی زنده ام و روز شماری میکنم.
خانواده تحسین بر انگیز حسین رونقی! آزادی فرزندی بدین زیبائی ،شهامت و غرور آفرین مبارک باد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)