ازجامعه کارگری هفت تپه
به مجمع نمایندگان هفت تپه

پایداری سه مرحله دارد: صبر مقدمهء پایداری است و ثبات قدم دومین گام و استقامت سومین و مهمترین گام درپایداری ورسیدن به پیروزی است.

باسلام خدمت تمامی نمایندگان وفعالان کارگری

وهمچنین‌ یک سلام ویژه خدمت مایه فخر جامعه کارگری ایران وکاوه زمانه، اسماعیل بخشی که هم اکنون دربند است.

دوستان نماینده همانطوری که برادرمان اسماعیل بخشی بارها گفته اند نمایندگان صدای کارگر هستند و هر تصمیمی که نمایندگان بگیرند در آخر باید قبل ازاجرایی کردن آن در جمع کارگران مطرح و با آنان مشورت شود و نظر اکثریت اعمال شود.

ولی متاسفانه همانطورکه قبلا هم بارهاگفته ایم علی رغم دلسوز بودن اکثریت نمایندگان عزیز، مشاهده می شودکه چند نفر نفوذی و ضد کارگر در بین آنان نفوذ کرده اند که بیشتر به فکر منافع شخصی وکارفرما هستند و هر حرکت مثبت مجمع در راستای احقاق حقوق حقهء کارگران را تخریب و به بیراهه می برند که اگر نیاز باشد درچند روز آینده اسامی این نفاق ورزان به کارگران اعلام خواهد شد.باتوجه به جلسه ای که درتاریخ ۵ آذر ماه ۹۷ در فرمانداری و با حضور مجمع نمایندگان و اعضای شورای تامین برگزار شد، با فشار و تهدید از نمایندگان خواسته شد که درکانال نمایندگی پایان اعتصابات قانونی کارگران را بدون رسیدن به هیچ یک ازمطالبات را اعلام کنند که خوشبختانه تاکنون دست به چنین کاری نزده اند.

در اینجا دوباره هشدار می دهیم به نخاله هایی که درمجمع نفوذ کرده اندکه سعی در اقناع نمایندگان جهت اعلام بیانیه شورای تامین مبنی برپایان اعتصاب راداشتند.

همچنین در اینجا با توجه به یاوه گویی های اسد بیگی و توهین شب گذشته آن به پرسنل شریف هفت تپه, خطاب به نمایندگان‌ لازم است نکاتی را متذکر شویم.

انگار ایشان نمی دانند که باتوجه به قوانین کشوری و قوانین بین المللی مجمع نمایندگان زیر نظر کارگران کار میکند و نهادی مستقل می باشد و کارفرمای سابق عملا اراده و قدرت و اختیاری جهت عزل نمایندگان ما ندارد.

همچنین در اینجا ما کارگران اعلام می کنیم تا زمانیکه نمایندگان در راستای منافع کارگری حرکت کنند با تمام قوا از آنان حمایت می کنیم.

اما دراینجا یک سخن با مددی نماینده کارفرما که امروز ۶ آذر ماه کارگران را جهت سخنرانی خود فراخوانده بود.

جناب آقای مددی, اگر ذره ای برای خود ارزش و اعتبار قایل هستید هرچه زودتر استعفای خود را بنویسید و شرکت راترک کنید و بگذارید ما کارگران خاطرات خوب گذشته شمادر ذهن بماند.

همچنین ما کارفرمای سابق رابه رسمیت نمی شناسیم چه به رسد به نماینده کارفرما!

(مامیگیم شاه نمی خوایم نخست وزیرعوض میشه!)

ماکارگران هفت تپه مطابق بیانات حضرت آیت الله کعبی دامت برکاته ونامه ای که ایشان وسایر نمایندگان محترم مجلس خبرگان در استان خوزستان به رییس جمهور و قوه قضاییه کشور ارسال کرده اند خواستارملغی شدن حضور بخش خصوصی ناکارآمد و ضعیف و واگذاری شرکت به دولت می باشیم.

خواسته ها و مطالبات ما بارها گفته شده است, که دراینجا تیتر چندخواسته مهم رادوباره تکرارمی کنیم:

۱- آزادی اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران

۲- واگذاری شرکت از بخش خصوصی به دولت

۳- پرداخت تمام مطالبات معوقه

۴- انجام طبقه بندی شغلی

۵- و سایر مطالبات صنفی

در اینجا به نمایندگان عزیز توصیه می کنیم‌ که احترام “جامعه کارگری هفت تپه” راداشته باشند, زیرا “جامعه کارگری هفت تپه” هم اکنون الگوی تمام جامعه کارگری کشور می باشد.
نمایندگان باید به نظرات جامعه کارگری هفت تپه احترام بگذارند ودر راستای اهداف قانونی کارگری حرکت کنند تا از حمایت کارگران برخوردار شوند.

همچنین نمایندگان حق ندارند بدون اجازه کارگران با هر شخص مجهول الهویه ای جلسه بگذارند و از این تاریخ به بعد حق برگزاری هیچ گونه جلسه ای با مددی ویا هر نماینده دیگری ازکارفرما و یا خودکارفرما راندارند, زیرا ما کارگران آنها را به رسمیت نمی شناسیم.

زنده بادکارگر
زنده بادهفت تپه
زنده بادبخشی

جامعه کارگری هفت تپه
۹۷/۸/۶

لطفادرانتشاراین مطلب کوتاهی نکنید.

به احترام دوستان و همه عزیزانی که خود و خانوادهایشان در این مسیر کارگری اذیت شدن در انتشار این پیام کوتاهی نکنید و باید دنیای مجازی پر از این متن باشه و هر فرد که این پیام به دستش رسید در هر گروهی بگذارد.

باز نشر
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.

سرود کارگران هفت‌تپه

https://www.radiozamaneh.com/409536

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)