در حالی به استقبال روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، ۲۵ نوامبر، میرویم که هزاران زن بخاطر دفاع از حقوق برابر و انسانی خود و اعتراض به وضع موجود زندانی هستند.
زنان زندانی در بدترین و غیر انسانی ترین شرایط زیستی در زندانهائی مانند زندان قرچک نگهداری میشوند، اغلب بیمار هستند و عدم دارو و درمان سلامت و جانشان را به خطر انداخته است.
طی انقلاب جاری نیز که پس از قتل فجیع مهسا امینی کلید خورد، هزاران زن بازداشت و صدها زن و کودک کشته شدند. به زنان زندانی تعرض جنسی شد و کودکان را برای طرح “اصلاح” بردند.

حکومت زن ستیز اسلامی از بدو سر کار آمدنش با حمله به حقوق زنان، حجاب اجباری و تبعیض جنسیتی تلاش کرد تا نیمی از جامعه را منزوی و سرکوب کند. اما زنان با مبارزه هر روزه و بی امانشان علیه مناسبات موجود و قوانین اسلامی تا به امروز ،انقلاب زنانه ای را رقم زدند که میرود تا کل بساطشان را برچیند.
شعارهای کوبنده جوانان مانند” زن آزاده منم، هیز توئی، هرزه تویی” ” نه روسری، نه توسری، آزادی و برابری ” امروز گواه قدمت مبارزه حق طلبانه و برابری خواهانه زنان طی بیش از چهل سال مبارزه میباشد.

زنان زندانی همیشه در صف اول این مبارزه بوده اند و امروز نیز همگام و همراه انقلابی که با شعار زن زندگی آزادی به قلب میلیونها انسان در سراسر دنیا رفته، ایستاده اند.

جان بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی در خطر است. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از تمام مردم شریف، آزادیخواه و انساندوست، تمام خانواده بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و جنبش دادخواهی و تمام فعالین مدنی و سیاسی در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، میخواهد به هر شکل و طریق ممکن دست به اعتراض، تجمع و تحصن زده و خواستار آزادی فوری و بدون قیدو شرط بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی شویم.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۲ آذر ۱۴۰۱/ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)