ما بختیاری ها یک متلی داریم که میگه خدا ،یک روز ،عاصی از دست لرهای بختیاری ،جبریل را میفرستد که برو ببین این جماعت لر چرا به هیچ پیغمبری ایمان نمیارند ؟

جبرییل به دالویی (پیرزنی ) بر خورد میکنه ،میگه :دالو ! یک پیغمبری اومده ،بیایید بهش ایمان بیارید .
دالو می پرسد : این پیغمبر ،چیل (حلق و دهن )داره ؟ جبریل میگه :آره. دالو ۲باره می پرسه :کوم (شکم )هم داره ؟جبریل میگه :آره دالو میگه : ها ….په اویده سی هردن (پس برای خوردن آمده )!!!! ها ها ها

جنش سبزی ها ؟! مجاهدین ؟ سلطنت طلبها ؟ اسلامیون ؟
کدام جناح سیاسی مدافع ما وحقوق ملی و البته قومی ماست .چرا احزاب و جناح ها و جریانات سیاسی برنامه مدون و دیدگاه شفافی پیرامون حقوق جمعی و قومی (نه فقط شهروندی و فردی )برای ما ندارند .تکلیف من لر بختیاری برامده از طبقه متوسطه ،که به جز درد خوراک و پوشاک و انتخاب این یا آن سبک پوشش و موزیک ،دغدغه هایی دیگر نیز دارم همچون ؛ زبان مادری رو به انقراض و هویت رو به فرسایش ام در ملیت دیگری ،سرزمین ثروتمند و همتباران فقیر لرم ، که دل مشغول ام میکند ،چیست ؟

قرنی است که عرصه حکومت .سیاست ،وزارت .تجارت ،دیانت ،،،،، ایران عزیز شده است جولانگاه فقط دو قوم!
فارس و ترک !این دوقوم عزیزهموطن! برادرانه ! سیاست ،اقتصاد ،تجارت ،حکومت ،و بودجه را بین خود و مناطق و شهر های خود تقسیم میکنند و سهم من لر ،چه بختیاری ،چه بویراحمد چه خرم آبادی صفر است .
سری به شهر های اصفهان یزد اراک تبریز ،اورمیه و مشهد و شیراز و بزنید وآنگاه به مسجدسلیمان ما ویاسوج ما دهدشت ما و کوهدشت ما و ممسنی و الیگودرز ما سری بزنید .
.ما حکومت ملی نداشته و نداریم .ما قرنی است حکومت قومی داریم .فارس ها و ترکان .نگاهی تبارشناسانه به مسولین دو حکومت پهلوی و اسلامی بیندازید !چه تعداد :کرد ،لر ،بلوچ ،تالش ،عرب ،گیلک و به چه میزان ترکان آذری و فارس تباران ؟؟؟
سهم من چی شد ؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)