در دین اسلام و بر اساس آیات قرآن، مسلمانان آزادند همه  غیرمسلمانان، دگراندیشان، منتقدان اسلام و حتی پیروان ادیان دیگر را هرگونه که خواستند مورد توهین و فحاشی قرار دهند و آنها را با القاب و برچسب های زشت و توهین آمیز خطاب کنند از جمله: ابله، نادان، حیوان، چهارپا، بوزینه، خوک، سگ، نجس، زنازاده، فاسق، بی شعور و … و با تلاوت کردن هر روزه این آیات الهی از ثواب دنیوی و اخروی بهره مند شوند. برای بهتر آشنا شدن با آزادی فحاشی در قرآن و اسلام و همچنین فرهنگ و تربیت و ادب اسلامی ناب محمدی، نمونه هایی از آیات قرآن که نشانگر توهین و فحاشی های رکیک می باشد نقل می شود:

سوره بقره –  آیه ۱۰:


فی قلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضا و لهم عذاب ألیم بما کانوا یکذبون
در دلهایشان مرضى است و الله بر مرضشان افزود و به سزاى‏] آنچه به دروغ می گفتند، عذابی دردناک [ در پیش‏ خواهند داشت.


سوره بقره –  آیه ۱۳:


و إذا قیل لهم آمنوا کما آمن النّاس قالوا أ نؤمن کما آمن السّفهاء ألا إنّهم هم السّفهاء و لکن لا یعلمون
و هنگامی که به آنان گفته شود:  همانند سایر مردم ایمان بیاورید، می گویند:  آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟! بدانید اینها همان ابلهانند ولی نمی دانند.


سوره بقره –  آیه ۱۵:


اللّه یستهزئ بهم و یمدّهم فی طغیانهم یعمهون
الله تمسخرشان میکند و آنان را سرگردان در ستمکاری شان سوق میدهد.


سوره بقره –  آیه ۶۵:

و لقد علمتم الّذین اعتدوا منکم فی السّبت فقلنا لهم کونوا قرده خاسئین
به طور قطع از حال کسانی از شما، که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند، آگاه شده اید.  ما به آنها گفتیم:  به صورت بوزینه هایی طرد شده درآیید.

 

سوره بقره –  آیه ۱۷۱:

و مثل الّذین کفروا کمثل الّذی ینعق بما لا یسمع إلاّ دعاء و نداء صمّ بکم عمی فهم لا یعقلون
مثل کافران، مثل حیوانی است که کسی در گوش او آواز کند و او جز بانگی و آوازی نشنود اینان کرانند، لالانند، کورانند و هیچ در نمی یابند.


سوره مائده –  آیه ۶۰:

قل هل أنبّئکم بشرّ من ذلک مثوبه عند اللّه من لعنه اللّه و غضب علیه و جعل منهم القرده و الخنازیر و عبد الطّاغوت أولئک شرّ مکانا و أضلّ عن سواء السّبیل
بگو:  آیا شما را از کسانی که در نزد الله کیفری بدتر از این دارند خبر بدهم: کسانی که خدایشان لعنت کرده و بر آنها خشم گرفته و بعضی را بوزینه و خوک گردانیده است و خود بت پرستیده اند؟ اینان را بدترین جایگاه است و از راه راست گمگشته ترند.


سوره اعراف – آیه ۱۶۶:

فلمّا عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قرده خاسئین
آری، هنگامی که در برابر آنچه از آن نهی شده بودند سرکشی کردند، به آنها گفتیم: به شکل میمون هایی طرد شده در آیید.


سوره اعراف –  آیه ۱۷۶:


و لو شئنا لرفعناه بها و لکنّه أخلد إلى الأرض و اتّبع هواه فمثله کمثل الکلب إن تحمل علیه یلهث أو تترکه یلهث ذلک مثل القوم الّذین کذّبوا بایاتنا فاقصص القصص لعلّهم یتفکّرون
و اگر میخواستیم به آن آیات او را رفعت مقام می بخشیدیم، لیکن او به زمین تن فروماند و پیرو هوای نفس گردید، و در این صورت مثل و حکایت حال او به سگی ماند که اگر بر او حمله کنی و یا او را به حال خود واگذاری به عوعو زبان کشد. این است مثل مردمی که آیات ما را بعد از علم به آن تکذیب کردند. پس این حکایت بگو، باشد که به فکر آیند

 


سوره توبه –  آیه ۲۸:

یا أیّها الّذین آمنوا إنّما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و إن خفتم عیله فسوف یغنیکم اللّه من فضله إن شاء إنّ اللّه علیم حکیم
ای کسانی که ایمان آورده اید، مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر از بینوایی می ترسید، الله اگر بخواهد به فضل خویش بی نیازتان خواهد کرد زیرا الله دانا و حکیم است.


سوره مدثر –  آیات ۴۹،۵۰ ، ۵۱:

فما لهم عن التّذکره معرضین کأنّهم حمر مستنفره فرّت من قسوره
چه شده که است از این پند اعراض می کنند؟ مانند خران وحشی که از شیر می گریزند.
سوره جمعه – آیه ۵:
مثل الّذین حمّلوا التّوراه ثمّ لم یحملوها کمثل الحمار یحمل أسفارا بئس مثل القوم الّذین کذّبوا بایات اللّه و اللّه لا یهدی القوم الظّالمین
مثل کسانى که به تورات مکلف شدند ولی به آن عمل نکردند همچون خری است که کتابهایی را حمل کند، چقدر بد است مثل قومی که آیات الله را تکذیب کردند. الله ستمکاران را هدایت نمی کند.

سوره انبیاء –  آیه ۶۷:

أفّ لکم و لما تعبدون من دون اللّه أ فلا تعقلون
تف بر شما و بر آنچه غیر از الله می ‏پرستید مگر نمی اندیشید.


سوره انفال –  آیه ۲۲:

إنّ شرّ الدّوابّ عند اللّه الصّمّ البکم الّذین لا یعقلون
بدترین جانوران در نزد الله این کران و لالان هستند که در نمی یابند.


سوره انفال –  آیه ۵۵:

إنّ شرّ الدّوابّ عند اللّه الّذین کفروا فهم لا یؤمنون
به یقین، بدترین جنبندگان نزد الله، کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمی آورند.


سوره انعام –  آیه ۳۵:

و إن کان کبر علیک إعراضهم فإن استطعت أن تبتغی نفقا فی الأرض أو سلّما فی السّماء فتأتیهم بایه و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى فلا تکوننّ من الجاهلین
و چنانچه انکار و اعتراض آنها تو را سخت و گران می آید اگر توانی نقبی در زمین بساز یا نردبانی بر آسمان برافراز تا آیتی بر آنها آوری و اگر الله میخواست همه را مجتمع بر هدایت میکرد؛ پس تو البته از جاهلان مباش.

 


اما در مقابل، مسلمانان تاب و تحمل شنیدن کوچک ترین انتقادی درباره اسلام، تناقضات قرآن، حقایق تاریخی درباره محمد و آیات قرآن ندارند و با سفسته های گوناگون از پاسخ دادن به این حقایق درباره دینشان فرار می کنند. شماری از سفسته های رایج که در گفتگو با اسلام گرایان رایج است:
حق توهین به مقدسات را ندارید!
شما اسلام ستیزان به مقدسات مسلمانان فحاشی می کنید!
شما فقط بلدید مسخره کنید!
درباره محمد و قرآن و امامان شیعه از واژه های زنباره، پدوفیل، جنایتکار، راهزن و … استفاده نکنید!
برچسب زدن به غیرمسلمانان و دگراندیشان و بکار بردن واژه های نجس، کافر، ملحد، مرتد، مشرک، فاسق و… در اسلام توهین نیست!
نجس خطاب کردن دگراندیشان در قرآن توهین نیست!  منظور نجاست روحی معنوی است نه نجاست جسمانی!
نجس خطاب کردن غیرمسلمانان جزو تمثیل های الهی است!
در قرآن گفته شده به کفار فحاشی نکنید!!

اینها نمونه هایی از بدزبانیهای قران نسبت به دگراندیشان و نمونه هایی از جملاتی است که اسلامگرایان در دفاع از خود عنوان میدارند. تمامی اینها و دیگر آیات و نشانه ها و احکام اسلامی فقط برای تحمیق هر بیشتر مردم و تسلیم آنها برای به انقیاد کشانیدن هر چه بیشتر مردم است. اسلام و دیگر ادیان همه و همه فقط قید و بندی است بر دست و پای بشر برای ممانعت از آزادی بیان، اندیشه و کردار است چرا که اینها موقعیت عده قلیلی را به خطر میندازد. ادیان و مذاهب برای گرفتن اختیار از انسان بوجود آمده اند. اما اکنون در قرن بیست و یک، انسان متمدن میداند که اختیار طبیعی ترین چیزی است که بشر باید داشته باشد. دیگر دوره مذهب و تحمیق مردم به وسیله آن به سر آمده است. دست مذهب از زندگی مردم کوتاه

شیرین شکرزاده

فعال زنان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)