همچو خورشید به عالم نظری ما را بس
نفس گرم و دل پر شرری ما را بس
 
 
خنده در گلشن گیتی‌ به گُــل ارزنی باد
همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس
 
گرچه دانم که میسّر نشود روز وصال
در شب هجر امید سحری ما را بس
 
اگر از دیده کــــــــوته نظران افتادیم
نیست غــــم ، صحبت صاحب نظری ما را بس
 
در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان
قدسی از گفته ی شیوا اثری ما را بس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)