بازار, معلمان, کامیونداران, اصناف, کسبه,…. 
تا زمانی که دخل و خرج برای همهء اقشار متناسب نشود ادامه می دهیم.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)