نشست “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران” در روز جمعه ۲۵ آبان

پیش بسوی مجمع عمومی

موضوع نشست: پیگیری راهکارها برای برگزاری مجمع عمومی مستقل

در نشست امروز کارگران آمادگی خود را برای برگزاری دومین مجمع عمومی مستقل “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” بار دیگر اعلام کردند و با همبستگی قدم به قدم بسوی مجمع عمومی حرکت خواهیم کرد. همچنین کارگران انزجار خود را از توطئه سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد اتوبوسرانی اعلام کردند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)