پاسخ معاون اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور در شهریور ۱۳۹۷، به محمد تقی فلاحی درباره ی صدور مجوز فعالیت کانونهای صنفی معلمان ایران:

کانونها و انجمن های صنفی هیچ نیازی به مجوز دولت ندارند…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)