زیبنده بنایی از خرد ساخته ای
در راه وطن جوانی ات باخته ای

تا بیشه جمشید پر از گرگ شده
با رخش قلم برآن ددان تاخته ای

#عباس_واحدیان_را_آزاد_کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)