باسلام خدمت تمامی پرسنل غیور در نیشکرهفت تپه.

دوستان بیش ازدو سال است که بخش خصوصی پا در هفت تپه گذاشته و هر روز ما کارگران را با وعده های پوچ و توخالی دست به سرکرده اند. وهر روز ما را شرمنده زن وبچه خود می کنند وهر چند وقت یکبار به یک صورت به ما توهین کرده اند.
تقریبا برای همه کارگران روشن شده است که از سوی کارفرما و دولت هیچ اراده ای برای حل مشکلات معیشتی ما کارگران وجود ندارد.
لذا نمایندگان و کارگران تصمیم گرفته اند که برای بار آخر حجت را تمام کرده و فردا ۲۲ آبان راس ساعت ۹ صبح به همراه خانواده های خود درب فرمانداری شوش حاضرشده و فریاد تظلم خواهی خود را فریاد بزنند.
ازهمه همکاران عزیز خواهشمندیم با اتحادکامل حضور داشته باشند و بدون توهین به شخص یا ارگانی و با رعایت نظم عمومی و عدم سد معابر شهر, مطالبات خود را فریاد بزنند تابهانه دست فرصت طلبان ندهند.
خواسته اصلی ما کارگران انتقال شرکت از بخش خصوصی ضعیف به بخش دولتی می باشد.
باتشکرازهمه کارگران وحق طلب

*******

به اطلاع کلیه همکاران می‌رساند
در تصمیمی که برای بار دوم رسما به درخواستهای مکرر شما همکاران با تقبل ریسک بالای آن انجام می گیرد, جهت پیگیری بر حق مطالبات خود فردا ۲۲ آبان در ساعت ۹ صبح با درخواستی که شده است از کلیه همکاران در سایر بخشها و ادارات مختلف شرکت همراه با خانواده های محترم مقابل درب فرمانداری شوش بدور از هرگونه حاشیه ای و با رعایت نکات مهم زیر تجمع خواهیم کرد،

۱- نحوه حضور کاملا آرام و بصورت هماهنگ و مسالمت آمیز می باشد.

۲-محل تجمع در یکجا می‌باشد و در مقابل درب فرمانداری در خیابان ساحلی رودخانه می باشد.

۳- هرگونه رفتار تحریک آور و غیر اخلاقی و باعث خلل در نظم عمومی شود ممنوع است، و به منزله حاشیه کشیدن تجمع اعتراضی مسالمت آمیز میباشد.

۴-به قوانین و مقررات نظم و انضباطی عمومی شهر احترام گذاشته و ایجاد سد معبر در معابر عمومی شهر ممنوع می‌باشد.

در صورت مشاهده ی عدم رعایت نکات مهم فوق کلیه همکاران موظف هستند بلافاصله محل تجمع را ترک کنند.

خواسته اصلی ما کارگران نیشکر هفت تپه پایان دادن، به مالکیت بخش خصوصی در هفت تپه می باشد.

با آرزوی موفقیت

کانال رسمی کارگران هفت تپه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۱ ابان  ۹۷

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)