همیشه پیشتازِ تلاش، در راه آزادی سایر همکاران دربند, با نوشته ای در دست؛ با قلب و عشقی به عظمت هستی.
پس بار دیگر همه با هم، یکدل و یکپارچه برای آزادی سایر معلمان دربند تلاش می کنیم…

 

“ما مقاومت می کنیم, پس هستیم”

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)