کارگران نیشکر هفت تپه در دور جدید اعتصابات شان, و در چهارمین روز آن, همچنان بر خلع ید شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی تکیه دارند.

***

سرود کارگران هفت تپه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)