تحصن سراسری معلمان ایران
کلیهء مدارس و مقاطع

سه شنبه ۲۲- چهارشنبه ۲۳ آبان

در مدارس حاضر می شویم
اما سر کلاس نمی رویم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)