اولین گروه متحد دانشجویی و دانش آموزی استان فارس
ما اراده کرده ایم ثابت کنیم که در ایران، دیگر چیزی بنام نسل سوخته وجود نخواهد داشت.

*******

در مدرسه از نشاط من کم کردند
از فرصت ارتباط من کم کردند

هر وقت به هم عشق تعارف کردیم
از نمره ی انضباط ما کم کردند

***

***

تک تک ما اگر امروز سکوت کنیم
در آینده مسئول سکوت امروزمان
خواهیم بود.

****

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)