“سندیکاسازان چرا در باره جلسه با پاکزادیان معاون منابع انسانی، حراست شرکت واحد و شورای اسلامی سامانه دو سکوت کرده اند؟”

▪️اردوی کار: روز گذشته از سوی گروه سندیکاسازان بیانیه ای جدید به نام “بیانیه شماره۶” خطاب به “کارگران محترم شرکت واحد” منتشر شد که در آن از عموم کارگران دعوت شده بود برای برگزاری مجمع عمومی سه شنبه ۲۲ آبان در ورودی بوستان واحد در سه راه افسریه حضور یابند.

▪️در این فراخوان اشاره نشده است که مجوز برگزاری مجمع عمومی مورد نظر فراخوان دهندگان از کدام نهاد اخذ شده و مکان مورد نظر چطور تامین شده است؟ اهمیت وجود پاسخ حقیقی به این پرسش ها از آنجاست که اصلی ترین دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی سندیکا از سوی هیئت مدیره فعلی سندیکا جلوگیری از تشکیل مجمع عمومی و تهدید به برخورد امنیتی بوده است. در همین راستا در هفته جاری شاهد بودیم که در آستانه شکل دادن به سندیکای دولتی، “ناگهان” حکم قضایی ابراهیم مددی را به اجرا گذاشتند و “داود رضوی” را مجددا زیر تیغ حکم برده اند. چطور به هیئت مدیره فعلی اجازه برگزاری مجمع عمومی نمی دهند، اما آقای ترابیان و همراهانش به راحتی مکان و زمان برگزاری مجمع عمومی تعیین نموده و فراخوان می دهند؟

▪️منابع موثق به اردوی کار گفته اند که واگذاری بوستان برای برگزاری مجمع عمومی نتیجه جلسه و مذاکراه آقای ترابیان با معاون منابع انسانی بنام پاکزادیان و حراست شرکت واحد و شورای اسلامی سامانه دو در اداره مرکزی است و با هماهنگی آنها بوستان را برای برگزاری مجمع عمومی واگذار کرده اند.

▪️این منابع گفته اند، با بیانیه شماره ۶ بیش از پیش روشن شده که وزارت اطلاعات، کارفرما، حراست و شورای اسلامی کار پشت این پروژه سندیکا سازی دولتی قرار دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)