کنفرانس در گروه هاشم خواستار

چرا آقای هاشم خواستار ربوده و زندانی شد؟ چه باید کرد؟

شنبه ۱۲ آبان ماه

ساعت ۲۱

در گروه هاشم خواستار با حضور گرم خود ما را همراهی کنید

https://t.me/joinchat/IZN7TljEuqvw06GT1NAH0Q

لطفا کنفرانس را اطلاع رسانی کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)