خانم مالکی که اخیرا همسرش آقای هاشم خواستار، توسط نیروهای امنیتی ربوده و تحت الحفظ به منظور اجرای یک سناریوی از پیش طراحی شده امنیتی در یک بیمارستان روانی بستری شده است، از موج تازهٔ اعمال فشارهای روانی بر خانوادهٔ آقای خواستار پرده برداشت.

خانم مالکی طی یک فایل صوتی که برای انتشار در اختیار «در تی وی» قرار گرفته است ، خبر داد که متعاقب درج یک اگهی مشکوک فروش اتومبیل و انتشار اطلاعات شخصی تماس با خانواده در یک سایت خرید و فروش در ایران ، سیل تماسها و تلفنها آسایش را از ایشان سلب کرده است.

خانم خواستار از همهٔ آزادیخواهان و جوانمردان در سراسر جهان استمداد طلبیده و خواهان توجه جهانی به وضعیت همسرش گردید.

لینک فایل صوتی خانم صدیقه مالکی همسر هاشم خواستار:
https://t.me/DORRTV/44829

#خواستار
#مالکی
#ایران
#آزادی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)