، امروز بیش از دوسال از آن روزها می گذرد و ” دونالد ترامپ” بیش از هرکس در این دو سال نفرت نژادی ، بودجه نظامی و فروش اسلحه را افزایش داده .در این دوسال که حملات مسلحانه هواداران نژاد پرست رییس جمهوری آمریکا به هموطنان خود ، نسبت به زمانهای مشابه قبل چند برابر شده است ، و گویا آمارهای دستکاری شده افزایش اشتغال و پایین آمدن بیکاری را نشان می دهد ، جامعه آمریکا قطبی تر شده و تضادهای اجتماعی حادتر شده است . بسیار زود معلوم خواهد شد دستاوردهای اقتصادی ” دونالد ترامپ “هم موقت و ناپایدار بوده اند . ملت آمریکا تا سالها برای این انتخاب خود ، در مقابل مردم جهان سر افکنده خواهند بود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com