حمله در زمان برگزاری نیایش در کنیسه ” درخت زندگی ” اتفاق افتاد .یک فرد مسلح وارد ساختمان شد و در حالیه فریادهای ضد یهودی سر می داد بر روی جمعیت حاضر در کنیسه آتش گشود .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)